Kultura

13.03.2010 00:32

V současnosti jsou našimi členy 2 hudební skupiny a 1 ochotnická společnost. O jejich budoucích vystoupeních "na naší půdě" budete včas informováni. 

Do budoucna plánujeme i pořádání různých přednášek a přednáškových pásem z různých oblastí lidského života - mj. sport, sport a zdraví, protidrogová prevence a z oblasti náboženství pod vedením fundovaných přednášejících. O podrobnostech vás budeme včas na našich stránkách včas informovat.