PF 2012

14.12.2011 12:26

Drazí bratři a sestry, přátelé a příznivci Orla a návštěvníci stránek. Jménem naší organizace mi dovolte, abych vám všem propřál šťastné a veselé prožití nejkrásnějších svátků v roce a do roku příštího hodně štěstí, zraví, lásky a Božího požehnání. Správce stránek.